Koncepcja Business and Human RightsKoncepcja Business and Human Rights. Specyfika ochrony programów komputerowych i baz danych. Specyfika prawna kontraktów licencyjnych innymi słowy innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w zakresie projektów IT, szczególne reguły ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z aspektu praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie), a zarówno różnorodność stosowanych przez producentów modeli licencyjnych i sposobów dystrybucji oprogramowania komputerowego to tylko niektóre z czynników powodujących częste trudności w ustaleniu skutków prawnych umów prawnoautorskich zawieranych w Ryzyko związane z bankowością elektroniczną toku przedsięwzięć informatycznych różnej skali. Zasadniczym celem szkolenia jest z jednej strony zwrócenie jego uczestnikom szczególnej uwagi na przyjęte w polskim prawie zasady kształtowania kontraktów licencyjnych oraz innych umów dotyczących praw autorskich, osobliwy przepisami aspekt swobody kształtowania prawno-biznesowych skutków takich umów, z drugiej rozbiór aktualnie funkcjonujących w zakresie sektora IT modeli i sposobów dysponowania prawami własności intelektualnej, w tym licencjonowania i dystrybucji oprogramowania komputerowego. Szkolenie ma charakter warsztatowy zostało przygotowane z intencją przekazania maksymalnie praktycznej znajomości ułatwiającej analizę, negocjowanie i zarządzaniem wykonaniem kontraktów prawnoautorskich w zakresie projektów IT. W końcowej części artykułu podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania znajomości zdobytej w jego trakcie. Artykuły przeznaczone są zwłaszcza na rzecz osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu oraz realizacji wzorców i przedsięwzięć związanych z korzystaniem innymi słowy udostępnianiem oprogramowania lub systemów IT, w tym: dyrektorów działów IT, menedżerów odpowiedzialnych za pertraktacje i wykonanie kontraktów licencyjnych lub innego rodzaju umów dotyczących korzystania z praw własności intelektualnej, osób biorących współpraca w negocjowaniu umów (klauzul) prawnoautorskich w projektach informatycznych, koordynatorów nadzorujących realizację wzorów IT powiązanych z korzystaniem lub udostępnianiem oprogramowania, pośredników w dystrybucji oprogramowania komputerowego, prawników wewnętrznych producentów, dystrybutorów i użytkowników oprogramowania. Popularne modele licencyjne: named user, concurrent floating user, site server CPU, OEM, Open License Program (OLP), Volume License Program (VLP), Contractual License Program (CLP). Co w IT jest chronione prawem autorskim? Pojęcie utworu i granice prawa autorskiego Prawo autorskie a współpraca w projektach IT współtwórczość twórczość zależna Treść praw autorskich: prawa majątkowe i osobiste Specyfika ochrony programów komputerowych i baz danych Twórczość pracownicza Umowy prawnoautorskie Między przeniesieniem praw a licencją różnice konstrukcyjne Nabycie praw autorskich a nabycie udziału w prawach kiedy możliwe kiedy wskazane Umowy licencyjne Licencje wyłączne i niewyłączne Sublicencje Ograniczenia terytorialne Okres obowiązywania licencji Możliwości wypowiedzenia licencji i ochrona przed wypowiedzeniem Przyszłe pola eksploatacji a umowy autorskie Wynagrodzenie w umowach autorskich Dystrybucja oprogramowania poprzez sieci partnerskie a prawa autorskie Licencje i prawa autorskie w grupach podmiotów powiązanych SaaS i bezlicencyjny model wykorzystywania z oprogramowania kiedy i w jaki sposób możliwy? Amortyzacja wydatków na nabycie uprawnień autorskich rzecz WNiP Prawne aspekty wolnego i otwartego oprogramowania (open source i free software) Ideologia dlaczego wolne, dlaczego otwarte? Wolne oprogramowanie a open source lub to na pewno to samo? Porównanie modeli licencji: copyleft (GPL, LGPL, AGPL) i noncopyleft (BSD, Apache) Licencje open content Obrót używanym oprogramowaniem przeniesienie licencji i wyczerpanie praw autorskich Studium przypadku – praca wspólna

Komentarze: 3


noavatar.png
Kazimierz Jaśkowski sędzia Sądu Najwyższego prawa pracy 2020-04-28

Wspaniałe obrazy! To jest typ informacji, które mają być udostępniane w internecie. Dygresja w Google nie polega już na umieszczaniu tej górnej części wydawniczej!

noavatar.png
Tymoteusz Piusie 2020-05-01

Przeglądałem już dziś ponad 3 godziny, ale nigdy nie znalazłem żadnego interesującego artykułu, takiego jak twój. To dla mnie dość warte. Moim zdaniem, jeśli wszyscy webmasterzy i blogerzy osiągnęli dobrą zawartość, tak jak robiliście, sieć będzie dużo użyteczniejsza niż kiedykolwiek.

noavatar.png
Piotr Ciborski szkoleniowiec z prawa pracy 2020-05-09

Bogna Ofelio

Najnowsze artykuły:

Top